Vítejte na stránkách Porta Lingua Bohemica, jejichž cílem je spojovat, co bylo kdysi zmatením jazyků, jak jej zná Bible, rozděleno.

 

Co nabízím:

  • profesionální tlumočnické a překladatelské služby již od roku 1996
  • v letech 1999 - 2007 soudní tlumočník jazyka německého u Krajského soudu v Praze
  • zkušenosti v různých oborech - strojírenství, polygrafie a novinový tisk, montážní technika a ruční nářadí, tlumočení při oficiálních příležitostech, společenských událostech a při zavádění systému SAP v automobilovém průmyslu
  • kvalita, profesionalita, spolehlivost, včasné dodání

Používaný software:

MS Office, CAT nástroj SDL Trados Studio 2014

 

Willkommen auf den Webseiten von Porta Lingua Bohemica, die verbinden sollen, was einst durch die Sprachverwirrung, wie in der Bibel geschildert, getrennt wurde.

 

Angebot:

  • professionelle Dolmetscher- und Übersetzerleistungen seit 1996
  • in den Jahren 1999 - 2007 als beeideter Dolmetscher und Übersetzer für deutsche Sprache beim Bezirksgericht in Prag
  • Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen - Maschinenbau, Polygrafie und Zeitungsdruck, Montagetechnik und Handwerkzeuge, Dolmetschen bei offiziellen Anlässen, Gesellschaftsveranstaltungen und bei der Einführung vom SAP-System im Automotive-Bereich
  • Qualität, professionelle Kundenpflege, Zuverlässigkeit, rechtzeitige Lieferungen

Benutzte Software:

MS Office, CAT-Tool: SDL Trados Studio 2014