Vítejte na stránkách Porta Lingua Bohemica, jejichž cílem je spojovat, co bylo kdysi zmatením jazyků, jak jej zná Bible, rozděleno.

 

Co nabízím:

 • profesionální tlumočnické a překladatelské služby již od roku 1996, rodilý mluvčí v obou jazycích
 • v letech 1999 - 2007 soudní tlumočník jazyka německého u Krajského soudu v Praze
 • zkušenosti v různých oborech - strojírenství, polygrafie a novinový tisk, montážní technika a ruční nářadí, tlumočení při oficiálních příležitostech, společenských událostech a při zavádění systému SAP v automobilovém průmyslu
 • kvalita, profesionalita, spolehlivost, včasné dodání
 • NOVĚ - MOŽNOST KONVERZACÍ S RODILÝM MLUVČÍM - online

Používaný software:

MS Office, CAT nástroj SDL Trados Studio 2017

 

Willkommen auf den Webseiten von Porta Lingua Bohemica, die verbinden sollen, was einst durch die Sprachverwirrung, wie in der Bibel geschildert, getrennt wurde.

 

Angebot:

 • professionelle Dolmetscher- und Übersetzerleistungen seit 1996
 • in den Jahren 1999 - 2007 als beeideter Dolmetscher und Übersetzer für deutsche Sprache beim Bezirksgericht in Prag
 • Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen - Maschinenbau, Polygrafie und Zeitungsdruck, Montagetechnik und Handwerkzeuge, Dolmetschen bei offiziellen Anlässen, Gesellschaftsveranstaltungen und bei der Einführung vom SAP-System im Automotive-Bereich
 • Qualität, professionelle Kundenpflege, Zuverlässigkeit, rechtzeitige Lieferungen
 •  NEU - MÖGLICHKEIT VON GESPRÄCHEN MIT EINEM MUTTERSPRACHLER - Online
   

Benutzte Software:

MS Office, CAT-Tool: SDL Trados Studio 2017