Obory

Překlady:

Ekonomika - výroční zprávy, rozvahy, výkazy zisku a ztrát, účetní závěrky, daňová přiznání, zprávy auditora, ...
Obchod - smlouvy (kupní, o dílo, nájemní, přeprava, společenské, pojištění), podnikatelské záměry, firemní prezentace, obchodní korespondence, ...
Právo - znalecké posudky (ocenění majetku, nemovitosti, pozemku), plné moci, diplomy, osvědčení, notářské zápisy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů
Strojírenství - technické zprávy, manuály a návody k použití a údržbě, normy
Stavebnictví - zprávy o geologických průzkumech, technické zprávy (zakládání a výstavba budov)
Polygrafie - manuály k ofsetovým rotačním strojům, školení obsluhy
IT tlumočení při zavádění systému SAP v automobilovém průmyslu
 
Jiné (dle dohody)
 

Tlumočení (s možností výjezdu do zahraničí):

Konsekutivní
Doprovodné