Certifikáty a osvědčení

 
  • Certifikát pro německý jazyk Agens Lingua GmbH, Berlin
  • Vysvědčení o státní zkoušce překladatelské - německý jazyk - Státní jazyková škola Praha
  • Vysvědčení o státní zkoušce tlumočnické - německý jazyk - Státní jazyková škola Praha
  • Osvědčení o specializačním studiu "Právnická němčina" - Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha
  • Jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk německý - Dekret Krajského soudu v Praze č.j. Spr 4066/98 ze dne 02.02.1999 - činnost soudního tlumočníka ukončena k 17.12.2007